Burzek Canada BURZEK NEDİR?

BURZEK NEDİR?

BURZEK NEDİR?

Nanoteknolojik yöntemler kullanılarak üretilen çok özel bir takviye edici gıdadır.

BURZEK İÇERİĞİNDE NELER VAR?
İçeriğinde, zerdeçal bitkisinde %1 oranında bulunan, faydası yedi binden fazla araştırmayla ispat edilmiş olan kurkumin biyomolekülü ve insanlık tarihi boyunca hekimler tarafından tıbbi tedavilerde, zehirlenmelerde, enfeksiyonlarda ve yara iyileştirmelerinde sıklıkla kullanılan bentonit kili bulunur.


ETKİLEŞİME GİRDİĞİ İLAÇ YA DA GIDALAR VAR MI?
İçeriğinde bulunan kurkumin biyomolekülü, bentonit kilinden elde edilen doğal bir nanotaşıyıcı içerisinde taşındığı için ilaçlarla, diğer moleküllerle, gıdalarla ve kandaki enzimlerle etkileşime girme riski çok düşüktür. Hiçbir koruyucu madde içermeyen, günlük olarak tüketilebilecek doğal gıda formundadır.

KİMLER NASIL KULLANABİLİR?
-Genel sağlığı korumak için Erişkinler günde 1 ölçek,
-Kronik hastalığı olanlar Sabah 1 ölçek + Akşam 1 ölçek,
-Covid hastaları Sabah 2 ölçek + Akşam 2 ölçek dozunda kullanabilir.
-Gebeler ve emzirenler kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır.

1 ölçek = 50 ml = ~ yarım çay bardağı


ZERDEÇAL TOZUNDAN/ EKSTRATLARINDAN FARKI NEDİR?
Zerdeçalda asıl faydayı veren kurkumindir. 1 ölçek Burzek kullanımı sonrası kana geçen kurkumin miktarı ancak 300 gr zerdeçal tozu tüketimiyle elde edilebilir ki bu mümkün değildir. Ayrıca zerdeçalın içinde kurkuminden başka yüzlerce biyomolekül olduğu için, bu miktarda zerdeçal tozu tüketimi birçok sağlık probleminin oluşmasına neden olabilir.


KURKUMİN TAKVİYELERİNDEN /KAPSÜLLERİNDEN FARKI NEDİR?
Kurkumin kapsüllerindeki kurkuminin barsaktan emilimi çok azdır. Kurkumin, bazı ilaçlarla etkileşebilir, demir emilimini azaltabilir, kandaki enzimlerden etkilenebilir, ayrıca kurkuminin hedef dokulara çok az bir kısmı ulaşır.
Burzekteki kurkumin, bentonit kilinden elde edilen nanotaşıyıcı içinde taşındığı için barsaktan emilimi çok iyidir ve kurkumine ait problemlerin görülme riski çok düşüktür.

Kurkuminin faydaları nelerdir?
-Anti-Kanser
-Anti-Mikrobiyal
-Anti-Covid
-İmmunmodülatör
-Onarım
-Performans Artırıcı
-Genel Sağlığı Koruyucu

Bentonit Kilinin faydaları nelerdir?
-Anti-Mikrobiyal
-Detoks

ANTİ-KANSER ÖZELLİĞİ
Kurkumin, anti-enflamatuvar, anti-oksidan vb. özellikleriyle kanser hücrelerinin oluşma riskini azaltır. Tüm kanser türlerinde p53 genini aktifleştirerek, apoptoz (kanser hücresinin kendi kendini öldürmesi) mekanizmasını çalıştırır. Kanser hücrelerinin, beslenme, çoğalma, yayılma vb. faaliyetlerini engelleyici birçok mekanizmayı eş zamanlı harekete geçirerek kanser hücrelerinin yok olmasında çok yönlü fayda sağlar.


Burzek, Kemoterapi/ İmmunoterapi/ Fitoterapi/ Akıllı İlaç Tedavileri ile Bir Arada Kullanılabilir mi?
Burzek içerisindeki kurkumin, nanotaşıyıcı içerisinde taşındığı için, ilaçlar ve besinlerle etkileşime girme riski yok denecek kadar azdır.
-Immunoterapi, fitoterapi ve akıllı ilaç kullanımından 2 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.
-Kemoterapi tedavisi uygulandığı gün ara verilmelidir. (Kemoterapi uygulamasından 1 gün sonra kullanıma devam edilebilir.)
-Sıcak olmayan gıdalara, meyve sularına karıştırılarak tüketilebilir.

Radyoterapi Gören Hastalar Kullanabilir Mi?
-Radyoterapi gören hastaların radyoterapi aldıkları günlerde radyoterapi seansının tamamlanmasını takip eden 2. saatte 2 ölçek ve 6. saatte 2 ölçek dozunda Burzek kullanmaları durumunda radyoterapinin yan etkileri belirgin şekilde azalır. Radyoterapiye ara verilen günlerde (Cumartesi-Pazar) Sabah 2 ölçek + Akşam 2 ölçek dozunda kullanıma devam edilmelidir.
-Cyberknife vb. odaklanmış yüksek doz radyasyon teknikleri ile tedavi gören hastalarda verilen radyasyon miktarı çok yüksek olduğu için bu hastaların tedavi gördüğü günlerde radyoterapi seansını takip eden 2. saatte 4 ölçek ve 6. saatte 4 ölçek dozunda, tedavi seansları bittikten sonra da 6 hafta boyunca
Sabah 2 ölçek + Akşam 2 ölçek dozunda Burzek kullanmaları durumunda radyasyon yan etkileri belirgin şekilde azalır. Radyoterapi seansında zarar gören sağlıklı hücreleri kurtarmak ve kanser hücrelerinin gördükleri zararı onarmalarına fırsat vermeden hızlıca öldürmek için en ideal süre ilk 8 saattir. Burzek kullanımı bu süreler dikkate alınarak ayarlanmıştır.

Onkoloji Hastalarında Kullanım Dozları Nasıl Olmalıdır?
-Tanısı yeni konulmuş pet çekilmemiş/ henüz tedavisi planlanmamış hastalarda
Tedavi başlayana kadar Günlük toplam 4 ölçek dozunda (Sabah 2 ölçek ve Akşam 2 ölçek)
-Metastazı olmayan hastalarda Günlük toplam 2 ölçek dozunda (Sabah 1 ölçek ve Akşam 1 ölçek)
-Metastazı olan, tedavisi devam eden, tedavi cevabı iyi olan hastalarda Günlük toplam 2 ölçek dozunda (Sabah 1 ölçek ve Akşam 1 ölçek)
-Metastazı olan, tedavisi devam eden, tedavi cevabı iyi olmayan hastalarda Günlük toplam 4 ölçek dozunda (Sabah 2 ölçek ve Akşam 2 ölçek)
-Metastazı olan, tedavisine ara verilen/ tedavi verilemeyen hastalarda Günlük toplam 4 ölçek dozunda (Sabah 2 ölçek ve Akşam 2 ölçek)
-Çok yaygın metastazları olan ve organ fonksiyonları bozulmaya başlayan hastalarda
Günlük toplam 8 ölçek dozunda (Günde 4 defa ikişer ölçek) Burzek kullanılabilir

Hangi Durumlarda Kullanıma Ara Verilmelidir?
PET, ilaçlı BT, ilaçlı MR, ilaçlı anjiyo gibi tanı amaçlı yapılan görüntülemelerden önce üç gün kullanıma ara verilmelidir.
İlaçlı yapılan görüntülemelerde, görüntüyü netleştirmek için sindirim sistemine ya da damar içine radyoaktif veya radyoopak madde verilir.
Burzek, vücutta bulunan
-ağır metalleri,
-toksik maddeleri,
-radyoaktif maddeleri,
-radyoopak maddeleri ve
-radyasyonu
absorbe ederek temizler. Görüntüleme öncesinde kanda Burzek bulunursa, kana verilen bu maddeler, Burzek tarafından hızlıca temizleneceği için görüntüleme kalitesi düşük olur. Görüntüleme yapıldıktan sonra kullanıma devam edilebilir. İlaçsız yapılan görüntülemelerden önce ara vermeye gerek yoktur.
PET çekiminden önce de Burzek kullanımına üç gün ara verilmelidir.
Kitlelerin içine kadar giren Burzek, kitlenin radyoaktif maddeyi daha fazla absorbe etmesine, kitle küçülse bile SUVmax değerinin daha yüksek hesaplanmasına neden olabilir.

ANTİ-MİKROBİYAL ÖZELLİĞİ
Kurkumin ve Bentonit Kili; virüsleri, bakterileri ve mantarları farklı mekanizmalarla yok eder. Sindirim, solunum, boşaltım ve üreme sistemlerine yerleşmiş patojen mikropların yok edilmesinde, doğal floranın sağlıklı hale getirilmesinde ve enfeksiyonların iyileştirilmesinde fayda sağlar.
Kullanım Dozları Nasıl Olmalıdır?
Vücudu genel olarak mikroplar ve mantarlardan arındırmak için sabah aç karnına 1 ölçek dozunda kullanmak yeterli olur.
-Hafif enfeksiyon semptomları
Halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık, baş ağrısı, idrarda yanma, ishal vb. Günlük toplam 2 ölçek dozunda (Sabah 1 ölçek ve Akşam 1 ölçek)
-Şiddetli enfeksiyon semptomları
Ateş, üşüme, titreme, şiddetli öksürük, şiddetli halsizlik, aşırı yorgunluk, idrar yapma zorluğu, şiddetli ishal vb. Günlük toplam 4 ölçek dozunda (Sabah 2 ölçek ve Akşam 2 ölçek)
-Çok şiddetli seyreden enfeksiyonlar veya kana mikrop geçmesi (sepsis) durumunda
Günlük toplam 8 ölçek dozunda (Günde 4 defa ikişer ölçek)Burzek kullanılabilir.

ANTİ-COVİD ÖZELLİĞİ
Burzek kullananlar Covid-19 enfeksiyonunu çok hafif atlatırlar. Kurkumin, virüsün çoğalmasını, genetik aktarım yapmasını sağlayan Mpro enzimini (Khaerunnisa et. al. March 13, 2020) ve mukozalara tutunmasını sağlayan spike reseptörlerini bloke eder. (Utomo et. al. March 12, 2020)

Hasta olanlar, etkin dozlarda Burzek kullandığında; virüsün silahları bloke olur ve vücuttaki savaşçı hücreler virüsü hızlıca yok eder.

Burzek kullananlarda PCR testi pozitif çıkabilir, çünkü burzek covid-19 virüsünü yok etmez, virüsün vücuttaki savaşçı hücreler tarafından öldürülmesini kolaylaştırır.

Burzek virüsün çoğalma, genetik aktarma, mukozalara tutunma özelliklerini kaybetmesine sebep olarak ve sitokin fırtınası gelişmesini önleyerek, enfeksiyonun ölümcül seyirli olmasını engeller.

Kullanım Dozları Nasıl Olmalıdır?
Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için, sabah aç karnına 1 ölçek dozunda kullanmak yeterli olur.

-Hafif semptomu bulunanlarda
Hafif halsizlik, boğaz ağrısı, koku veya tat kaybı, eklem/kas ağrıları, hafif öksürük Günlük toplam 2 ölçek dozunda (Sabah 1 ölçek ve Akşam 1 ölçek)
-Daha şiddetli semptomu bulunanlarda
Ateş, üşüme, titreme, ataklar şeklinde öksürük, şiddetli halsizlik, aşırı yorgunluk Günlük toplam 4 ölçek dozunda (Sabah 2 ölçek ve Akşam 2 ölçek)
-Yaygın akciğer tutulumu olan ve nefes sıkıntısı başlayan hastalarda, daha şiddetli semptomu bulunanlarda Günlük toplam 8 ölçek dozunda (Günde 4 defa ikişer ölçek) Burzek kullanılabilir.

İMMÜNMODÜLATÖR ÖZELLİĞİ
Kurkumin, zayıflamış bağışıklık sistemini güçlendirir; aşırı uyarılmış, saldırganlaşmış bağışıklık sistemini normalleştirir.
-A. Spondilit
-Multipl Skleroz
-Alerjik Rinit
-Romatoid Artrit
-ALS
-Sarkoidoz
-Astım
-Sedef
-Behçet Hastalığı
-Sjögren
-Chron Hastalığı
-SLE/Lupus
-Çölyak Hastalığı
-Tip 1 Diyabet
-Egzama
-Ülseratif Kolit
-FMF
-Ürtiker
-Gut
-Üveit
vb. immunolojik ve romatolojik kökenli hastalıkların tedavisinde çok etkilidir.

İmmunolojik ve romatolojik kökenli hastalıklar bağışıklık sisteminin aşırı uyarılmasına neden olan stres, uykusuzluk, yorgunluk, aşırı tempo çalışma, şiddetli üzüntü vs. durumlarda atak yapar.

Kurkumin, immunmodülatör etkisiyle atak sıklığını azaltır, atak döneminde olanların semptomlarını iyileştirir, aynı zamanda bağışıklık sisteminin zarar verdiği dokularda onarım yapar.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek için Kullanım Dozu Nasıl Olmalıdır?
Sabah aç karnına 1 ölçek dozunda, 6 hafta süreyle kullanmak bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli olur.İmmunolojik ve Romatolojik Kökenli Hastalıkların Tedavisinde Kullanım Dozları Nasıl Olmalıdır?
-Hastalığın remisyon (iyilik) döneminde olanlarda
Yeniden atak oluşumunu engellemek için sabah aç karnına yarım ölçek dozunda uzun dönem kullanılabilir.
-Hastalığa özgü hafif semptomları olanlarda
Sabah aç karnına 1 ölçek
-Hastalığa özgü şiddetli semptomları olanlarda
Günlük toplam 2 ölçek dozunda (Sabah 1 ölçek ve Akşam 1 ölçek)
-Hastalığa özgü çok şiddetli semptomları olanlarda
Günlük toplam 4 ölçek dozunda (Sabah 2 ölçek ve Akşam 2 ölçek)
Burzek kullanılabilir. Hastalığa özgü semptomlar hafifledikçe doz azaltılabilir. İyilik dönemi başlayınca, idame doz, yarım ölçek (25 ml) dozunda devam edilebilir ya da ara verilip semptomlar tekrar ortaya çıkınca kullanıma başlanılabilir.

ONARIM ÖZELLİĞİ
Kurkumin, hücre düzeyinde onarım yapar. Hücreler onarıldıkça vücuttaki tüm mekanizmalar daha sağlıklı çalışmaya başlar.
-Hipertansiyon
-İnsülin Direnci
-Kalp Yetmezliği
-Karaciğer Yetmezliği
-KOAH
-Kronik Böbrek Yetmezliği
-Kronik Gastrit
-Obezite
-Şeker Hastalığı
-Cilt Hastalıkları
vb. kronik hastalıklarda onarılabilecek hücre sayısı oranında iyileşmeler olur.

Kullanım Dozları Nasıl Olmalıdır?
Kronik hastalıkların tedavisi için,
Günlük toplam 2 ölçek dozunda (Sabah 1 ölçek ve Akşam 1 ölçek) en az 3 ay kullanılmalıdır.

Kronik hastalıkların tamamen iyileşmesi ve süresi, hastalığı oluşturan patolojinin sebebine ve onarılabilecek hücre sayısına bağlıdır.

Çoğu hastada, 3 aylık, sabah-akşam birer ölçek dozunda Burzek kullanımı sonrasında, hastalığın iyileştirilebilme oranı netleşmektedir.

Kronik hastalıklarda, hücre onarımına bağlı iyileşmeler normalde kalıcı olur fakat kronik hastalığı oluşturan sebepler ortadan kaldırılmazsa, bir süre sonra, hücrede tekrar zarar oluşur ve hücre düzeyindeki bozulma, semptomların, yeniden ortaya çıkmasına sebep olur.

Kronik hastalıklarda Burzek kullanmanın en büyük avantajı tüm vücutta onarım, yenilenme ve arınma yapmasıdır.

Örneğin kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada, Burzek kronik böbrek yetmezliği semptomlarını düzeltmekle kalmaz, böbrek yetmezliğine neden olan, düzeltebileceği tüm patolojileri de düzeltir.

Damar duvarında onarım yaparak, damar esnekliğini arttırır; kan basıncı daha normal seyreder. Pankreastaki insülin üreten hücreleri onarır; yüksek kan şekeri daha normal seyretmeye başlar.

Böbrek yetmezliğinin sebebi kullanılan bir ilaç ise Burzek ilaca bağlı oluşan zararları da onarır, böbrek yetmezliği semptomları geriler fakat böbreğe zarar veren ilaç kullanılmaya devam ederse kullanılan ilaca bağlı zararlar yeniden oluşur.

DETOKS ÖZELLİĞİ
Bentonit Kili; vücuttaki ağır metallerin, toksik(zehirli) maddelerin ter, idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

İlk altı haftada ter, idrar ve dışkıda renk/koku değişiklikleri olabilir.

Ayrıca akciğerlerdeki hava yollarında kuruyup kalmış balgamları (mukus tıkacı) ve barsak duvarına yapışmış, sertleşmiş dışkı artıklarını (fekolaid) da temizler.

Vücut arınıp temizlendikçe zindelik artar; yorgunluk ve uyku ihtiyacı azalır.

G

Kullanım Dozları Nasıl Olmalıdır?
Vücudu ağır metallerden, toksik (zehirli) maddelerden, mikroplardan, mantarlardan arındırmak, vücutta genel olarak hücre düzeyinde onarım mekanizmalarını çalıştırmak ve bağışıklığı güçlendirmek için 1 kür = 6 hafta süreyle günde 1 ölçek Burzek kullanmak yeterli olur.

PERFORMANS ARTIRICI ÖZELLİĞİ
Kurkumin, hücrelerdeki enerji santrallerinin daha iyi çalışmasını sağlar. Vücuda alınan gıdaların enerjiye dönüştürülme verimi artar. Vücuttaki tüm mekanizmalar daha sağlıklı çalışır.

Kullanım Dozları Nasıl Olmalıdır?
Günde 1 ölçek dozunda Burzek kullananların zihinsel, fiziksel performansları artar.

Aşırı performans gerektiren işlerin yapılacağı günlerin sabahında (uzun sürecek önemli toplantılar, sportif faaliyetler, sahne sanatları, konferans vb. en az 1 saat öncesinde) veya uykusuz geçen gecenin sabahında tek seferde 250 ml dozunda Burzek kullanıldığında zihinsel ve fiziksel performans beklenin çok üzerinde olur.

GENEL SAĞLIĞI KORUYUCU ÖZELLİĞİ
Vücudu ağır metallerden, toksik(zehirli) maddelerden, mikroplardan, mantarlardan arındırmak, vücutta genel olarak hücre düzeyinde onarım mekanizmalarını çalıştırmak ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla 1 kür (sabah aç karnına) Burzek kullanmak yeterli olur.

[1 kür = 6 hafta süreyle günde 1 ölçek]

Burzek aylarca, yıllarca kullanılmaya uygun takviye edici gıda formunda üretilmiştir. 6 haftalık 1 ölçek Burzek kullanımından sonra genel sağlığı korumak için günde 1ölçek (50 ml) veya yarım ölçek (25 ml) dozunda kullanıma ara verilmeden uzun dönem kullanılabilir.
Aralıklı kullanmak isteyenler 6 haftalık kürler halinde kullanabilirler.

-Bir kür sonrası 12 hafta ara verilebilir.
-Bir kür Burzek kullanımı en az 12 hafta bağışıklık sisteminin güçlü kalmasını sağlar.
-Sağlık sorunu olmayanlarda, bir yıl içinde 2 ya da 3 kür Burzek kullanımı, vücudun arındırılması ve onarımı için yeterli olmaktadır.

YÜKSEK DOZ BURZEK KULLANIMINI SINIRLAYAN DURUMLAR NELERDİR?
Burzek safra kesesinin duvarındaki kasların kasılma gücünü artırır. Safra kesesi içinde bulunan taşları eriterek küçültür ve barsağa kendiliğinden dökülmesini sağlar. Safra kesesinde taşı olanların, taşlar iyice eriyip küçülüp atılana kadar 1 ölçek (50 ml) veya yarım ölçek (25 ml) dozunda Burzek kullanmaları daha uygun olur. Yüksek dozlarda Burzek kullanımı, taşların safra kanalını tıkamasına neden olabilir.

BURZEK KULLANIMININ YAN ETKİSİ VAR MIDIR?
Burzek hiçbir koruyucu madde içermeyen, günlük olarak tüketilebilecek doğal gıda formundadır. Şimdiye kadar kullanıcılardan ciddi bir yan etki geri bildirimi olmamıştır.

Burzeğin içeriğinde bulunan bentonit kili ile ilgili yapılan araştırmalarda , bentonit kilinin yüksek dozlarda bile toksik etkisi ve ilaç etkileşimi görülmemiştir.

Birleşmiş Milletlere bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bentonit kili ile ilgili raporunda yan etkisi olmadığını belirtmektedir. Bunun yanında, Amerikan Gıda ve İlaç Örgütü (FDA) Bentonitin “generally as safe” yani “genel olarak güvenli” olduğunu belirtmiştir.

Aynı zamanda Bentonit, Codex Alimentarius Komitesi tarafından hazırlanmış gıda katkıları listesinde asit baz sağlayıcılar, E 500-578 sınıfında yer almakta ve E 558 kodu ile tanımlanmaktadır. Bu kodun açıklamasında yan etkileri bölümünde “bilinen yan etkileri yoktur” şeklinde açıklama mevcuttur.

Klinik çalışmalarda kurkuminin güvenli ve etkili olduğu ve herhangi bir toksik etkisinin olmadığı belirlenmiştir. FDA kurkumini “Genel olarak güvenli” olarak kabul edilen bir bileşik olarak teyit etmiştir (FDA, 2018’den GRAS bildirimi).


SAKLAMA KOŞULLARI NEDİR VE RAF ÖMRÜ NE KADARDIR?
-Isı ve güneş ışığından etkilenir.
-İdeal saklama sıcaklığı +4 ile +18 derece arasıdır.
-30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bozulabilir. Kapalı Burzek şişeleri oda sıcaklığında (24 derece) altı ay dayanır fakat buzdolabı kapağında saklamak daha güvenlidir.
-Açılan/kullanımda olan Burzek şişesi oda sıcaklığında (mutfak tezgahında vs.) şişe bitinceye kadar muhafaza edilebilir.

Onay No : 008647

Ruhsat Tarihi : 05.10.2020

Üretici Firma : ZB Sağlıklı Yaşam A.Ş.

ISO Belge No : 2200:2018

Üretim Yeri : Malatya -TÜRKİYE